Mitsuki Saiga

Armitage: Dual-Matrix (2002)
Amon - Apocalypse of Devilman (2000)